MÉDIA A INTERAKTIVNÍ TECHNOLOGIE PRO VEŘEJNÝ PROSTOR

inpublic group s.r.o.

Mečislavova 7

140 00 Praha 4

Czech Republic

IČO: 24852317

DIČ: CZ24852317

 

Bank. účet: 7288979001/5500

+420 724 70 50 60

office@inpublic.cz

Dotykové panely ve školách

Obrazovky ve vozidlech MHD

www.bustv.cz

Výroba dotykových panelů